Skoči na glavno vsebino

Nagovor ACM Slovenije ob tednu računalništva:

Drugi teden v decembru je, v čast Grace Murray Hopper, vizionarki na področju računalništva, obeležen kot teden računalništva.
Računalniki in druge nove tehnologije igrajo v našem življenju veliko vlogo. Spreminjajo naš način življenja in dela, vplivajo na naše zmožnosti ter priložnosti in od nas zahtevajo, da smo tudi digitalno pismeni. Digitalna pismenost se gradi postopoma, vzpodbujati pa jo je potrebno pri vse predmetih.

Učitelji računalništva imamo še posebej pomembno vlogo, saj moramo učencem dajati širša znanja in globlji uvid v delovanje novih tehnologij.  Dati jim moramo priložnost, da spoznajo svet, ki jih obdaja ter jih opremiti z življenjskimi spretnostmi, ki jim bodo služile celo življenje. Če želimo, da bodo učenci igrali aktivno vlogo v digitalni dobi, ne smejo biti le pasivni uporabniki zapletene in skrivnostne tehnologije. Omogočiti jim moramo, da bodo iz sistemov, ki jih obkrožajo, z razumevanjem in z ustreznim “računalniškim” razmišljanjem, uporabili najboljše in rešili probleme, ko se bodo le-ti pojavili. Učencem moramo pomagati, da bodo nekoč spremembe ustvarjali in se ne le odzivali nanje.

V tednu računalništva želimo zato vsem učiteljem veliko znanja željnih učencev, idej o vključevanju novih tehnologij v pouk ter kolegov, ki svoje izkušnje in primere dobrih praks delijo z drugimi.

ACM Slovenija

 

 

Dostopnost