Spoštovani,

Svet zavoda je na 10. redni seji, ki je bila 28. 9. 2022 obravnaval in sprejel spremenjen Hišni red OŠ in vrtec Sv. Trojica. Veljati začne 1. 10. 2022.

Hišni red objavljam v prilogi.

Darko Škerget

ravnatelj

HIŠNI RED OŠ IN VRTEC SV. TROJICA_2022

Dostopnost